در حال بارگذاري - Loading...

آخرين مطالب منتشر شده در سايت

دکتر علی عموشاهی - صفحه نخست

» نظر سنجی در مورد انتونکس

فرم نظر سنجی در مورد انتونکس

ادامه مطلب


» برتري اسپاينال بر اپيدورال در زايمان بيدرد

كاهش درد و رنج زایمان یكی از وظایف اخلاقی جامعه پزشكیاست كه بدلیل جدال بر سر روش انجام آن، اجرائی شدن آنرا همواره به چالش كشیده است. با هدف یافتن کم عارضه ترین روش از بین راههای رایج موجود تحقیق زیر صورت گرفت.

ادامه مطلب