در حال بارگذاري - Loading...

برنامه هفتگي

دکتر علی عموشاهی - برنامه هفتگي
شنبه
 • از ساعت 17 تا 20
  مطب
  اصفهان، خیابان شمس‌آبادی، روبروی بیمارستان عیسی بن مریم، ساختمان صبا
يک شنبه
 • از ساعت 17 تا 20
  مطب
  اصفهان، خیابان شمس‌آبادی، روبروی بیمارستان عیسی بن مریم، ساختمان صبا
دوشنبه
 • از ساعت 17 تا 20
  مطب
  اصفهان، خیابان شمس‌آبادی، روبروی بیمارستان عیسی بن مریم، ساختمان صبا
سه شنبه
 • از ساعت 17 تا 20
  مطب
  اصفهان، خیابان شمس‌آبادی، روبروی بیمارستان عیسی بن مریم، ساختمان صبا
چهارشنبه
 • از ساعت 17 تا 20
  مطب
  اصفهان، خیابان شمس‌آبادی، روبروی بیمارستان عیسی بن مریم، ساختمان صبا
پنج شنبه
  جمعه