در حال بارگذاري - Loading...

برنامه هفتگي

مرکز زیبایی و لیزر دکتر محمد حسین بشر - برنامه هفتگي
شنبه
 • از ساعت 10:00 تا 19:00
  مطب
  تهران، خیابان شریعتی ، جنب حسینیه ارشاد ، بن بست ارشاد، پلاک 1 واحد 27
يک شنبه
 • از ساعت 10:00 تا 12:00
  مطب
  تهران، خیابان شریعتی ، جنب حسینیه ارشاد ، بن بست ارشاد، پلاک 1 واحد 27
 • از ساعت 02:00 تا 19:00
  کلینیک لیزر شهرک گلستان
  تهران - کلینیک لیزر شهرک گلستان
دوشنبه
 • از ساعت 10:00 تا 19:00
  مطب
  تهران، خیابان شریعتی ، جنب حسینیه ارشاد ، بن بست ارشاد، پلاک 1 واحد 27
سه شنبه
 • از ساعت 10:00 تا 12:00
  مطب
  تهران، خیابان شریعتی ، جنب حسینیه ارشاد ، بن بست ارشاد، پلاک 1 واحد 27
 • از ساعت 02:00 تا 19:00
  کلینیک لیزر شهرک گلستان
  تهران - کلینیک لیزر شهرک گلستان
چهارشنبه
 • از ساعت 10:00 تا 19:00
  مطب
  تهران، خیابان شریعتی ، جنب حسینیه ارشاد ، بن بست ارشاد، پلاک 1 واحد 27
پنج شنبه
 • از ساعت 10:00 تا 12:00
  مطب
  تهران، خیابان شریعتی ، جنب حسینیه ارشاد ، بن بست ارشاد، پلاک 1 واحد 27
 • از ساعت 02:00 تا 19:00
  کلینیک لیزر شهرک گلستان
  تهران - کلینیک لیزر شهرک گلستان
جمعه
 • از ساعت 00:00 تا 24:00
  تعطیل