در حال بارگذاري - Loading...
دکتر زهرا فرهادی - آیا سونوگرافی 3 و 4 بعدی برای جنین ضرر دارد؟

آیا سونوگرافی 3 و 4 بعدی برای جنین ضرر دارد؟

پاسخ این سوال منفی است..... چرا که در این ارتباط هیچ تغییر خاصی توسط دستگاه سونوگرافی در طول امواج و فرکانس و انرژی امواج سونوگرافیک اعمال نمی شود. و تمامی مسیر و پروسه 3 و 4 بعدی سازی در کامپیوتر دیگری انجام می شود که بطور مجزا این عملیات را اجرا می کند.

پاسخ این سوال منفی است.....

چرا که در این ارتباط هیچ تغییر خاصی توسط دستگاه سونوگرافی در طول امواج و فرکانس و انرژی امواج سونوگرافیک اعمال نمی شود. و تمامی مسیر و پروسه 3 و 4 بعدی سازی در کامپیوتر دیگری انجام می شود که بطور مجزا این عملیات را اجرا می کند.

اساساً مهمترین فاکتوری که در مجامع علمی در طی 2 دهه گذشته در ارتباط با عوارض احتمالی سونوگرافی مورد بحث قرار گرفته است فاکتور طول مدت زمان سونوگرافی است.

چرا که با طولانی شدن زمان انجام سونوگرافی بیشتر از 1 ساعت درجه حرارت مایع آمینیوتیک تا حداکثر 1 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. که اساساً زمان انجام سونوگرافی بارداری بندرت بیشتر از 10 تا 15 دقیقه به طول می انجامد. عوارض گوناگونی مانند جوش آمدن مایع آمینیوتیک و سوختگی در جنین و ...

در اثر این نوع سونوگرافی اساساً قابل اثبات نبوده و قابل توجیه علمی نمی باشد. لازم به ذکر است در هر زمانی از مراجعه مادر امکان تشخیص کامل ناهنجاری های احتمالی در تمام ارگانها و اعضای جنین میسر نمی باشد و بهترین زمان برای انجام سونوگرافی سه بعدی بین هفته های 24 تا 30 می باشد که تقریبا تمامی اعضای جنین شکل گرفته است.


ديدگاه هاي بيان شده براي اين مطلب

ديدگاه خود را بيان کنيد

 زهرا فرهادی 0 ديدگاه