در حال بارگذاري - Loading...

سوالات پزشکي

دکتر زهرا فرهادی - سوالات پزشکي

آیا سونوگرافی 3 و 4 بعدی برای جنین ضرر دارد؟


پاسخ (1392/09/04) : پاسخ این سوال منفی است. چرا که در این ارتباط هیچ تغییر خاصی توسط دستگاه سونوگرافی در طول امواج و فرکانس و انرژی امواج سونوگرافیک اعمال نمی شود. و تمامی مسیر و پروسه 3 و 4 بعدی سازی در کامپیوتر دیگری انجام می شود که بطور مجزا این عملیات را اجرا می کند. اساساً مهمترین فاکتوری که در مجامع علمی در طی 2 دهه گذشته در ارتباط با عوارض احتمالی سونوگرافی مورد بحث قرار گرفته است فاکتور طول مدت زمان سونوگرافی است. چرا که با طولانی شدن زمان انجام سونوگرافی بیشتر از 1 ساعت درجه حرارت مایع آمینیوتیک تا حداکثر 1 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. که اساساً زمان انجام سونوگرافی بارداری بندرت بیشتر از 10 تا 15 دقیقه به طول می انجامد. عوارض گوناگونی مانند جوش آمدن مایع آمینیوتیک و سوختگی در جنین و ... در اثر این نوع سونوگرافی اساساً قابل اثبات نبوده و قابل توجیه علمی نمی باشد. لازم به ذکر است در هر زمانی از مراجعه مادر امکان تشخیص کامل ناهنجاری های احتمالی در تمام ارگانها و اعضای جنین میسر نمی باشد و بهترین زمان برای انجام سونوگرافی سه بعدی بین هفته های 24 تا 30 می باشد که تقریبا تمامی اعضای جنین شکل گرفته است.

سوال خود را بپرسيد