در حال بارگذاري - Loading...

آخرين مطالب منتشر شده در سايت

دکتر زهرا فرهادی - صفحه نخست

» زایمان طبیعی و روشهای متفاوت جهت کاهش درد های زایمان

تولد کودک از شروع دردهای منظم رحمی تا خروج جفت طول می کشد. نحوه قرار گیری جنین در رحم ممکن است سر یا سفالیک به سمت کانال زایمان و یا پا یا باسن که بریچ گفته می شود و یا به شکل های عرضی باشد. اصولاً زایمان طبیعی با نمایش سر انجام می شود. مدت زایمان هر خانم متفاوت و از 6 تا 5/18 ساعت ممکن است فرق کند.

ادامه مطلب


» سزارین

زایمان سزارین به صورت به دنیا آوردن جنین از طریق ایجاد برش در دیواره شکم و رحم تعریف می شود. سزارین بدلیل انتخابی توسط فرد یا با تشخیص پزشک جهت نجات جان مادر و نوزاد اورژانسی انجام می شود. اندیکاسیون یا دلایل سزارین :
- دیستوشی (عدم تناسب سری – لگن و عدم پیشرفت)
- دیسترس جنینی
- نمایش بریچ
- زایمان سزارین قبلی

ادامه مطلب


» استئوپوروز و پوکی استخوان یک بیماری خاموش

1- استئوپوروز یا پوکی استخوان شایعترین بیماری بافت استخوانی می باشد که با کاهش تراکم استخوان و از دست رفتن کیفیت ریزساختار استخوان، منجر به افزایش خاصیت شکنندگی و در نتیجه افزایش خطر شکستگی می شود.

2- از آنجایی که این بیماری تا زمان بروز شکستگی قابل شناسایی نمی باشد و در نهایت با بروز شکستگی مشخص می شود به عنوان بیماری خاموش خوانده می شود.

3- میزان استئوپوروز با افزایش سن به علت کاهش بافت استخوانی بیشتر می شود. در خانم ها به علت کاهش عملکرد تخمدان ها در سن یائسگی (غالبا در حدود 50 سالگی) افت توده استخوانی تسریع شده به همین علت بیشتر آنها در سن 70 تا 80 سالگی معیار های تشخصی استئوپوروز را دارند.

ادامه مطلب


» مراقبت های دوره بارداری

مدت طبیعی بارداری از اولین روز آخرین قاعدگی طبیعی محاسبه می شود که بسیار نزدیک به 280 روز یا 40 هفته می باشد. بارداری به سه ماهه اول تا پایان هفته 14 سه ماهه دوم تا پایان هفته 28 و سه ماهه سوم از هفته 28 تا هفته 42 حاملگی تقسیم می شود.

ادامه مطلب


» روابط زناشویی پس از زایمان قسمت دوم

برای بهبود روابط زناشویی پس از زایمان،به کار بستن نکات زیر مفید است. ـ پس از زایمان در هر دو شیوه زایمان واژینال و سزارین بهتر است آمیزش تا 3-4 هفته به تاخیر بیفتد. ـ آمیزش را تا قطع کامل خونریزی واژینال،برای پیشگیری از نفوذ باکتریها به محل قرار گیری جفت، به تعویق بیاندازید. ـ برانگیختگی می تواند موجب ترشح شیر از پستانها شود بنابراین پیش از انجام فعالیت جنسی به نوزاد شیر داده ویا درحین آمیزش از کرست مناسب استفاده کنید. ـ کمبود هورمون استروژن به دلیل عدم تخمک گذاری در زمان شیردهی در برخی خانمها، موجب خشکی واژن می شود. اگر نیازمند لغزنده شدن واژن هستید از کرمها و یا ژلهای لوبریکانت استفاده کنید.

ادامه مطلب