در حال بارگذاري - Loading...
دکتر حمیدرضا حُسنانی - گالري تصاوير

    نمونه بینی گوشتی مدل فانتزی

نوک بینی باریک شده است . قوز بینی برداشته شده است . سر بینی بالا آورده شده است .
تعداد تصاوير: 0 تصوير

    نمونه بینی گوشتی مدل طبیعی

قوز بینی برداشته شده ، طول بینی کم شده ، نوک و پره های بینی کوچک شده است .
تعداد تصاوير: 0 تصوير